top of page
Mini-Line

Når man asfalterer er materialer, mannskap og feil dyre. Økt produktivitet, reduserte kostnader og å hindre feil og samtidig sikre kvalitet på lagt veibane er viktig for alle entreprenører. Mini-Line® Grade and Slope Control System, gjør nettopp det. 
Ved løpende kontroll av helling i begge akser sikrere Mini-Line jevn vei og gir færre operatørfeil og sikrer en jevn kalitet på ferdig asfaltert vei.

Produktfordeler
• Hindrer manuell overkompensering
• Øker jevnhet
• Enkel å bruke, enkel å montere og å fjerne.
• Passer alle maskiner
• Utprøvd teknologi, gir riktig resultat
• Kontaktløst system gir ingen slitasje
• Forbedrer hele veibanens kvalitet
 

bottom of page